Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.10.2017.

1. Jovana Franić A1 18/16 - NP

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 11.10. u 10h u LG105 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

Ass. Aleksandra Vujkov