Usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita će se održati u petak 26.01.2018.godine u 10.00h u LG303 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

Studenti koji nisu dobili potpis od profesora mogu takođe doći u istom terminu.

Ass. Aleksandra Vujkov