Usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 22.03.2018. u 10h u LG303 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

Ass. Aleksandra Vujkov