Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.04.2018. godine

Rezultati ispita:

1. Stepanović Jelena A1 7/2017 - 84bod

2. Kaurin Ružica A1 11/16 - 51bod

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 17.04.2018. u 8.30h u LG002 (Departman za građevinarstvo).

 

Ass Aleksandra Vujkov