Usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 31.05.2018. u 10h u LG303 (Departman za građevinarstvo).

Ass. Aleksandra Vujkov