Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.06.2018. godine

Rezultati pismenog dela:

1. Marko Marković A1 32/16 - NP

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 18.06.2018. u 10.00h u LG303 (Departman za građevinarstvo)

Ass. Aleksandra Vujkov