Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.06.2018. godine

1. A1 32/2016 Marković Marko 83b
2. A1 1/2017 Gordić Milica 75b
3. A1 93/2017 Đurić Nevenka 62b
4. A1 12/2017 Zlatanović Ivana 51b
5. A1 69/2017 Ristanić Jovana NP

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 04.07.2018. u 10h u LG105 (Departman za građevinarstvo).

Ass. Aleksandra Vujkov