Rezultati pismenog dela ispita održanog 28.08.2018.

Gordić Milica 85b (Ispit).

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 31.8. u 10h u LG105!