Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.10.2018.

Vrekić Sandra 90b (I kol), 70b (II kol),

Kisin Isidora 90b (II kol),

Vulić Sara NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 18.10. u 12h u LG105!