Rezultati pismenog dela ispita održanog 28.10.2018.

Vrekić Sandra 70b (II kol),

Mirić Milica Sara NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 30.10. u 12:15h u LG105!