Rezultati prvog kolokvijuma

1. Pavlović lazar 95b,
2. Bajunović Petar 90b,
3. Ninković Milica 85b,
4. Banović Strahinja 65b,
5. Ramusović Amir 60b.
 
Ostali studenti nisu položili kolokvijum.
Uvid u radove će biti sutra u terminu konsultacija ili u ponedeljak pre podne.
 
Ass. Dragana Bibić