Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.1.2019.

Ostojić Dajana 98b (I kol),

Ramusović Amir 90b (Ispit),

Ninković Milica 90b (II kol),

Hodžić Vahida 85b (I kol),

Čaušević Abdulah 70b (I kol),

Šarenkapić Fatma NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 28.1. u 13h u LG105!

Upis ocena za studente koji su položili ispit ranije ili su uradili zamenski seminarski rad će biti isti dan u 14h u LG303!