Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2019.

Kosorić Sanja 95b (II kol),

Šarenkapić Fatma 51b (Ispit), Konačna ocena 77 (8),

Kesić Dušanka NP,

Pašić Miloš NP,

Pajić Mladen NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 7.2. u 12h u LG107!