Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.03.2019.

Pajić Mladen 51b (II kol); Konačna ocena 75 (8),

 

Upis ocene će biti u četvrtak u 10h u LG303!