Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.04.2019.

Đogić Jovana 80b (Ispit),

Kesić Dušanka NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 15.4. u 8:30h u LG001!