Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.05.2019.

Kesić Dušanka 70b (Ispit).

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 30.6. u 11h u LG106!