Rezultati drugog kolokvijuma

Subić Aseneta 95,

Miočinović Sanja 95,

Pajović Filip 90,

Gojković Ana 85,

Tintor Sara 80,

Novaković Marianna 70,

Elfić Mirsad 70,

Čajević Mladenka 65,

Milutinović Kristina 65,

Rondić Šejla NP,

Blagojević Svetlana NP.