Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.02.2020.

Tintor Tea 80b (II kol),

Miočinović Sanja 75b (II kol), predlog konačne ocene 92 (10),

Tintor Sara 75b (I kol),

Milutinović Kristina NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 18.2. u 11h u LG105!