Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.06.2020.

Čukić Jelena NP.

 

Niko od studenata nije stekao uslov za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku!