Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.07.2020.

Sejdija Renata 68b,

Jakšić Lana NP,

Tomić Jovan NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 16.7. u 10:30h u LG107!