Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.07.2020.

Jakšić Lana 95b (Ispit),

Aseneta Subić 80b (I kol),

Pašić Miloš NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 27.7. u 11h u LG107!