Rezultati pismenog dela ispita održanog 25.8.2020.

Niko od studenata nije položio pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 27.8. u 10h u LG105!