Rezultati pismenog dela ispita održanog 2.9.2020.

Pašić Miloš 65b (Ispit).

 

Usmeni deo ispita će se održati 6.9. u 10h u LG105!