Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.09.2020.

Niko od studenata nije položio pismeni deo ispita!