Planiranje i projektovanje zaštite od požara

Rezultati POPRAVNOG TESTA održanog 10.06.2019. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati TESTA 1 održanog 25.03.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati PISMENOG DELA ISPITA održanog 10.07.2017. i UPIS OCENA

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Upis ocena za studente koji su položili ispit u junskom ili julskom ispitnom roku će se održati 14.07.2017. (petak) u 9:00, na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju (Zgrada Laboratorije za građevinarstvo).

Mole se studenti da budu u prizemlju zgrade u zakazanom terminu i da popune indeks - upisati naziv predmeta i datum polaganja:

  • studenti koji su ispit položili u junskom ispitnom roku upisuju datum 27.06.2017.
  • studenti koji su ispit položili u julskom ispitnom roku upisuju datum 14.07.2017.

Rezultati ISPITA održanog 23.06.2017. i konačne ocene

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Seminarski radovi i semestralni projekti – evidencija poena

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.