KOLOKVIJUM

KOLOKVIJUM će se održati u sredu 03.05.2017. u 1900.

Studenti treba da budu u holu ispred oglasne table za Građevinarstvo na FTN-u 15 minuta pre početka kolokvijuma.