Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

UPIS OCENA

Upis ocena za studente koji su položili ispit u majskom, junskom ili julskom ispitnom roku će se održati 14.07.2017. (petak) u 9:00, na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju (Zgrada Laboratorije za građevinarstvo).

Mole se studenti da budu u prizemlju zgrade u zakazanom terminu i da popune indeks - upisati naziv predmeta i datum polaganja.

Rezultati ISPITA održanog 03.06.2017.

Aleksa Stanković ZK 11/2013 - konačna ocena 6

Rezultati PISMENOG DELA ISPITA održanog 19.04.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.