Termin za predaju predmetnih projekata

Termin za predaju predmetnih projekata je utorak 14.01.2020. godine u 12:00. Radovi se predaju predmetnom asistentu u Kuli FTN-a, VII sprat, kancelarija 705.

Kako predmetni projekat pripada predispitnim obavezama, projekti koji ne budu predati u datom termu neće biti ocenjeni i ovi studenti neće imati pravo na potpis (moraće da slušaju predmet ponovo u narednoj školskoj godini).