DRUGI KOLOKVIJUM

Drugi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje konstrukcija biće održan 06.06.2018. godine (sreda) sa početkom u 20:00 časova u učionicama 203 i 208 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 4. godinu studija (smer Konstrukcije), kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.