Prvi i drugi kolokvijum

Termini održavanja kolokvijuma iz predmeta Ispitivanje konstrukcija:

  • Prvi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje konstrukcija biće održan 22.05.2020. godine (petak) sa početkom u 08:00 časova u amfiteatrima A1 i A2 (FTN).
  • Drugi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje konstrukcija biće održan 29.05.2020. godine (petak) sa početkom u 08:00 časova u amfiteatrima A1 i A2 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 4. godinu studija (smer Konstrukcije), kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Upotreba zaštitne maske je obavezna.