Konačne ocene ispita - julski rok

Sarkić Vladan 62b (6),

Blagojević Anja 86b (9),

Milošević Marko NP.

 

Upis ocena će biti naknadno objavljen posle kolektivnog godišnjeg odmora!