Kolokvijum 1

Prvi kolokvijum iz predmeta Stabilnost i dinamika konstrukcija biće održan 29.11.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 21:15 časova u amfiteatrima A1 i A2 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 4. godinu studija (smer Konstrukcije), kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.