DRUGI KOLOKVIJUM

Drugi kolokvijum iz predmeta Stabilnost i dinamika konstrukcija biće održan 18.01.2020. godine (subota) sa početkom u 18:30 časova u učionicama AH1A i AH1B (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 4. godinu studija (smer Konstrukcije), kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.