Konačne ocene ispita - Januar 2

Pavlović Milan 89 (9),

Marjanović Đorđe 87 (9),

Budinčić Teofan 79 (8),

Mičić Slaviša 72 (8),

Vasiljević Đorđe 73 (8),

Stojković Aleksandar 79 (8),

Šipovac Dejan 83 (9),

Đukanović Nemanja 79 (8),

Zmijanac Dejan 82 (9),

 

Ostali studenti nisu položili usmeni deo ispita. Uvid u radove u terminu konsultacija.

Upis ocena će biti u četvrtak 8.2. u 11:45h u LG303!