Pismeni deo ispita održan 27.5.2018. godine

Niko od studenata nije polagao pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 30.5. u 10h u LG303!