Termin I kolokvijuma

Prvi kolokvijum će se održati u ponedeljak 3.12. u 20h u AH1B!