Konačne ocene ispita - septembar 2019.

Niko od studenata nije položio usmeni deo ispita.