Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.09.2019.

Panić Bojan NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 9.9. u 12h u LG105!