Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.10.2019.

Niko od kandidata nije izašao na pismeni deo ispita!