Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.11.2019.

Jakovljević Aleksandar 60b (Ispit).

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 28.11. u 10h u LG303!