Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.12.2019.

Niko od prijavljenih studenata nije izašao na pismeni deo ispita!