Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.09.2020.

Stevanović Marko 100b (II kol),

Mitrić Isidora 95b (I kol).

 

Usmeni deo ispita odežaće se 6.9. u 10h u LG105!