Tehnologija i organizacija građenja 2

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.06.2019.

Kontić Jelena 97b (I kol),

Mirković Miloš 95b (Ispit),

Perović Nikola 90b (Ispit),

Bogdanović Marija 90b (II kol),

Panić Slavica 90b (Ispit),

Pekeljević Nada 90b (I kol),

Mionić Jana 85b (Ispit),

Kočović Aleksandar 85b (I kol),

Pavlović Aleksandar 80b (I kol),

Nikolić Radomir 80b (I kol),

Delić Biljana 75b (Ispit),

Jakovljević Filip 75b (Ispit),

Baković Marko 70b (II kol),

Jokić Boško 60b (Ispit),

Bojović Aleksandar 51b (Ispit),

Mitrović Maja 51b (Ispit),

Topalović Petar 51b (Ispit),

Pisar Sandra 51b (Ispit),

Đurović Aleksandar 51b (Ispit),.

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 21.6. u 14h u LG107!

Nakon usmenog dela ispita će biti objavljene konačne ocene za one koji su položili i koji su oslobođeni usmeniog dela ispita. Termin upisa ocena će tada biti istaknut.

Rezultati drugog kolokvijuma 2019 - konstrukcije

Stević Aleksandra 51,

Knjeginjić Bojan 51,

Stanišić Nikola 60,

Jokanović Arijana 60,

Simeunović Tijana 60,

Grbić Tea 60,

Jokić Boško 60,

Trninić Tijana 75,

Pavlović Aleksandar 80,

Ivančević Tanja 90,

Leković Jovana 90,

Petrović Dunja 90,

Nikolić Radomir 98,

Mihajlović Maja 100,

Serdar Jovan 100,

Pekeljević Nada 100,

Đorđević Aleksandar 100,

Nožica Tanja 100.

 

Ostali studenti nisu položili II kolokvijum!

 

Rezultati drugog kolokvijuma - putevi

Miličić Jovana 100,

Jevtić Jelena 100,

Glišić Natalija 100,

Rajda Anita 100,

Bailović Mitar 97,

Kontić Jelena 97,

Perović Bogdan 97,

Palalić Dejan 95,

Kojić Željana 95,

Lakić Jelena 95,

Kočović Aleksandar 93,

Milanović Slađana 93,

Milašinović Radmila 90,

Borojević Svetlana 85,

Božović Danilo 85,

Grujović Nikola NP,

Mirtić Jelisaveta NP.

Promena satnice održavanja II kolokvijuma

Drugi kolokvijum će se održati u utorak 11.6. u 19:30h u učionci 109A.

Rezultati prvog kolokvijuma

Miličić Jovana 100,

Glišić Natalija 100,

Rajda Anita 100,

Božović Danilo 98,

Maričić Milica Teodora 95,

Nožica Tanja 90,

Ivančević Tanja 90,

Perović Bogdan 90,

Mihajlović Maja 85,

Kojić Željana 85,

Đorđević Aleksandar 85,

Bailović Mitar 85,

Mitrić Marija 80,

Jokanović Arijana 80,

Petrović Dunja 80,

Serdar Jovan 80,

Borojević Svetlana 80,

Simeunović Tijana 75,

Baković Marko 75,

Lakić Jelena 75,

Stević Aleksandra 70,

Knjeginjić Bojan 70,

Milanović Slađana 70,

Stanišić Nikola 65,

Mudrinić Tatjana 65,

Leković Jovana 65,

Jevtić Jelena 65,

Mionić Jana 65,

Milašinović Radmila 65,

Trninić Tijana 55,

Bogdanović Marija 55,

Jović Aleksandar 51,

Nikolić Radomir 51.

 

Ostali studenti nisu položili prvi kolokvijum. Uvid u radove će biti u terminu konsultacija.