Tehnologija i organizacija građenja 2

Rezultati II kolokvijuma održanog 7.6.2018. godine

Stojanović Aleksandar 100b,

Jovanović Ivan 100b,

Krsmanović Marko 100b,

Bilić Borislav 95b,

Đukić Milan 95b,

Zec Veronika 95b,

Stanojević Ljubiša 95b,

Grujić Milica 95b,

Božić Ljiljana 95b,

Pavlović Milan 90b,

Vrbovski Svetlana 90b,

Šobot Ljubica 90b,

Lukić Pero 90b,

Pujović Đorđe 90b,

Kozić Stefan 85b,

Marjanović Đorđe 85b,

Vesović Slobodan 85b,

Milić Aleksandar 80b,

Kronić Jovana 80b,

Mandić Snežana 80b,

Muzalevski Vladimir 80b,

Budinčić Teofan 75b,

Marković Marija 75b,

Đukanović Nemanja 75b,

Jovišić Nedeljka 75b,

Benka Miroslav 70b,

Starović Savo 60b,

Zatežić Marko 60b,

Stefanović Stefan 55b,

Filipović Nikola NP,

Bogavac Dejan NP,

Sibinović Nikola NP,

Terzić Tomislav NP.

Konačne ocene ispita - maj 2018.

Stanić Miloš 69 (7).

 

Upis ocene će biti u ponedeljak 4.6. u 10h u LG303!

Termin održavanja II kolokvijuma

II kolokvijum iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja 2 će se održati u četvrtak 7.6. u 18h u učionici 308!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.05.2018.

Niko od studenata nije polagao pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 30.5. u 10h u LG303!

Rezultati I kolokvijuma

Lalović Vladana 100b,

Boćanin Andrija 100b,

Marjanović Đorđe 100b,

Grujić Milica 100b,

Stojanović Aleksandar 100b,

Jovanović Ivan 100b,

Šipovac Dejan 100b,

Muzalevski Vladimir 100b,

Petrović Predrag 95b,

Karapandžić Ivana 95b,

Đukić Milan 95b,

Krsmanović Marko 95b,

Pavlović Milan 90b,

Šinik Bogdan 90b,

Vesović Slobodan 90b,

Vrbovski Svetlana 90b,

Zec Veronika 90b,

Starović Savo 90b,

Drčelić Nikola 85b,

Milić Aleksandar 85b,

Milosavljević Željko 85b,

Pujović Đorđe 85b,

Đukanović Nemanja 80b,

Božić Ljiljana 80b,

Šebeković Andrija 75b,

Gajanin Branko 65b,

Šobot Ljubica 65b,

Marković Marija 60b,

Kronić Jovana 60b,

Stanojević Ljubiša 51b,

Ostali studenti nisu položili prvi kolokvijum!