Tehnologija i organizacija građenja 2

Konačne ocene ispita

Trišić Stanko 71 (8),

Krčo Pero 71 (8),

Jović Jelena 62 (7),

Zelić Angelina 61 (7),

Šebeković Andrija 73 (8),

Krsmanović Marko 88 (9),

Lalović Vladana 95 (10),

Boćanin Andrija 76 (8),

Kućerović Vladimir NP,

Mandić Snežana NP.

 

Uspi ocena će biti u petak 14.9. u 12h u LG105!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.09.2018.

Radošević Sanja 85b (II kol),

Mičić Slaviša 80b (II kol),

Tadić Aleksandar 70b (II kol),

Mandić Snežana 51b (I kol),

Sibinović Nikola 51b (I kol),

Stanojević Ljubiša NP,

Janković Predrag NP,

Marković Jovana NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 13.9. u 13h u LG105!

Konačne ocene ispita - septembar 2018.

Niko od studenata nije položio usmeni deo ispita!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.08.2018.

Kućerović Vladimir 88b (Ispit),

Radošević Sanja 60b (I kol);

Janković Predrag 51b (I kol),

Zelić Angelina 51b (Ispit),

Mandić Snežana NP,

Marković Jovana NP.

 

Usmeni deo ispita će biti u petak 31.8. u 13h u LG105!

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita

Usmeni deo ispita u prvom septembarskom roku iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja 2 će se održati u petak 31.8. u 13h u LG105!