Tehnologija i organizacija građenja 2

Konačne ocene ispita - jul 2018.

Trzin Ilija 82 (9),

Ćorilić Marija 78 (8),

Stojanović Aleksandar 99 (10),

Vasiljević Đorđe 81 (9),

Milosavljević Željko 82 (9),

Budinčić Teofan 81 (9),

Biserčić Lazo 77 (8),

Tomić Uroš 93 (10),

Stojković Aleksandar 91 (10),

Pujović Đorđe 93 (10),

Filipović Nikola 76 (8),

Stefanović Stefan 82 (9),

Starović Savo 91 (10),

Šinik Bogdan 78 (8),

Šebeković Andrija NP.

 

Molim sve studente koji nisu zadovoljni ocenom da me obaveste mailom, ako žele da ponište ocenu danas do 13h, kako bih mogla da prosledim zapisnik na službu.

 

Upis ocena će biti u ponedeljak 16.7. u 12h u LG105!

 

Ass Dragana Bibić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.07.2018.

Lalović Vladana 100b (II kol),

Tomić Uroš 95b (II kol),

Šebeković Andrija 85b (II kol),

Vasiljević Đorđe 80b (Ispit),

Stojković Aleksandar 80b (Ispit),

Boćanin Andrija 80b (II kol),

Ćorilić Marija 75b (Ispit),

Trzin Ilija 75b (Ispit),

Biserčić Lazo 75b (Ispit),

Krčo Pero 75b (Ispit),

Filipović Nikola 60b (Ispit),

Tadić Aleksandar 60b (II kol),

Jović Jelena 55b (Ispit),

Trišić Stanko 51b (Ispit),

Stanojević Ljubiša 51b (I kol).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita!

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 12.7. u 12h u LG107!

Konačne ocene ispita - jun 2018.

Jovanović Ivan 97 (10),

Muzalevski Vladimir 96 (10),

Lukić Pero 96 (10),

Zec Veronika 95 (10),

Bilić Borislav 95 (10),

Jovišić Nedeljka 92 (10),

Marjanović Đorđe 92 (10),

Vrbovski Svetlana 92 (10),

Đukić Milan 91 (10),

Vesović Slobodan 89 (9),

Božić Ljiljana 89 (9),

Grujić Milica 88 (9),

Pavlović Milan 86 (9),

Kronić Jovana 85 (9),

Kozić Stefan 83 (9),

Šipovac Dejan 83 (9),

Krsmanović Marko 82 (9),

Đukanović Nemanja 81 (9),

Milić Aleksandar 79 (8),

Šobot Ljubica 78 (8),

Zatežić Marko 78 (8),

Petaković Filip 75 (8),

Tanasković Miljan 75 (8),

Marković Marija 73 (8),

Gajanin Branko 73 (8),

Benka Miroslav 69 (7),

Mandić Milutin 66 (7),

Jeftenić Jelena 63 (7),

Drčelić Nikola 63 (7),

Petrović Predrag NP,

Milosavljević Željko NP.

 

Upis ocena će biti u utorak 26.6. u 11:45h u LG105!

Ukoliko neko od studenata želi da poništi ocenu to može uraditi mailom ili lično najkasnije sutra do upisa ocena!

Uvid u radove u utorak u 10h u LG303 ili u redovnom terminu konsulacija!

 

Ass Dragana Bibić

 

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.06.2018.

Tadić Aleksandar 100b (I kol),

Borislav Bilić 98b (I kol),

Jovišić Nedeljka 98b (I kol),

Stefanović Stefan 95b (I kol),

Lukić Pero 95b (I kol),

Starović Savo 95b (II kol),

Petrović Predrag 90b (II kol),

Tomić Uroš 90b (I kol),

Milosavljević Željko 88b (II kol),

Kozić Stefan 85b (I kol),

Gajanin Branko 80 (II kol),

Budinčić Teofan 80b (I kol),

Šipovac Dejan 75b (II kol),

Tanasković Miljan 70b (Ispit),

Šinik Bogdan 70b (II kol),

Zatežić Marko 70b (I kol),

Drčelić Nikola 51b (II kol),

Petrović Petar 51b (Ispit),

Filipović Nikola 51b (Ispit),

Benka Miroslav 51b (I kol).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita!

Usmeni deo ispita će se održati u petak 22.6. u 12h u LG107!

Rezultati II kolokvijuma održanog 7.6.2018. godine

Stojanović Aleksandar 100b,

Jovanović Ivan 100b,

Krsmanović Marko 100b,

Bilić Borislav 95b,

Đukić Milan 95b,

Zec Veronika 95b,

Stanojević Ljubiša 95b,

Grujić Milica 95b,

Božić Ljiljana 95b,

Pavlović Milan 90b,

Vrbovski Svetlana 90b,

Šobot Ljubica 90b,

Lukić Pero 90b,

Pujović Đorđe 90b,

Kozić Stefan 85b,

Marjanović Đorđe 85b,

Vesović Slobodan 85b,

Milić Aleksandar 80b,

Kronić Jovana 80b,

Mandić Snežana 80b,

Muzalevski Vladimir 80b,

Budinčić Teofan 75b,

Marković Marija 75b,

Đukanović Nemanja 75b,

Jovišić Nedeljka 75b,

Benka Miroslav 70b,

Starović Savo 60b,

Zatežić Marko 60b,

Stefanović Stefan 55b,

Filipović Nikola NP,

Bogavac Dejan NP,

Sibinović Nikola NP,

Terzić Tomislav NP.