Tehnologija i organizacija građenja 2

Rezultati I kolokvijuma

Lalović Vladana 100b,

Boćanin Andrija 100b,

Marjanović Đorđe 100b,

Grujić Milica 100b,

Stojanović Aleksandar 100b,

Jovanović Ivan 100b,

Šipovac Dejan 100b,

Muzalevski Vladimir 100b,

Petrović Predrag 95b,

Karapandžić Ivana 95b,

Đukić Milan 95b,

Krsmanović Marko 95b,

Pavlović Milan 90b,

Šinik Bogdan 90b,

Vesović Slobodan 90b,

Vrbovski Svetlana 90b,

Zec Veronika 90b,

Starović Savo 90b,

Drčelić Nikola 85b,

Milić Aleksandar 85b,

Milosavljević Željko 85b,

Pujović Đorđe 85b,

Đukanović Nemanja 80b,

Božić Ljiljana 80b,

Šebeković Andrija 75b,

Gajanin Branko 65b,

Šobot Ljubica 65b,

Marković Marija 60b,

Kronić Jovana 60b,

Stanojević Ljubiša 51b,

Ostali studenti nisu položili prvi kolokvijum!

Termin održavanja prvog kolokvijuma

Prvi kolokvijum iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja 2 će se održati u sredu 25.4. u 19h u AH1A i AH1B.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.04.2018.

Stanić Miloš 65b (Ispit),

Jovančević Nikolina 51b (Ispit),

Radošević Sanja NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 17.4. u 8:30h u LG002!

Konačne ocene ispita - martovskiski apsolventski rok 2018.

Bogdanović Boško 71 (8).

 

Upis ocena će biti u petak 23.3.2018. godine u 11:30 časova u LG303!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.03.2018.

Jovančević Nikolina NP,

Stanić Miloš NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 22.3.2018. godine u 9:00 časova u LG005!