Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.02.2018.

Golubović Miloš 68b (Ispit),

Mandić Milutin 55b (Ispit),

Jovančević Nikolina NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 14.2. u 10h u LG105!