Konačne ocene ispita

Trišić Stanko 71 (8),

Krčo Pero 71 (8),

Jović Jelena 62 (7),

Zelić Angelina 61 (7),

Šebeković Andrija 73 (8),

Krsmanović Marko 88 (9),

Lalović Vladana 95 (10),

Boćanin Andrija 76 (8),

Kućerović Vladimir NP,

Mandić Snežana NP.

 

Uspi ocena će biti u petak 14.9. u 12h u LG105!