Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.04.2019.

Apić Dušan 90b (Ispit),

Sibinović Nikola NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 16.4. u 12:15 u LG105!