Rezultati prvog kolokvijuma

Miličić Jovana 100,

Glišić Natalija 100,

Rajda Anita 100,

Božović Danilo 98,

Maričić Milica Teodora 95,

Nožica Tanja 90,

Ivančević Tanja 90,

Perović Bogdan 90,

Mihajlović Maja 85,

Kojić Željana 85,

Đorđević Aleksandar 85,

Bailović Mitar 85,

Mitrić Marija 80,

Jokanović Arijana 80,

Petrović Dunja 80,

Serdar Jovan 80,

Borojević Svetlana 80,

Simeunović Tijana 75,

Baković Marko 75,

Lakić Jelena 75,

Stević Aleksandra 70,

Knjeginjić Bojan 70,

Milanović Slađana 70,

Stanišić Nikola 65,

Mudrinić Tatjana 65,

Leković Jovana 65,

Jevtić Jelena 65,

Mionić Jana 65,

Milašinović Radmila 65,

Trninić Tijana 55,

Bogdanović Marija 55,

Jović Aleksandar 51,

Nikolić Radomir 51.

 

Ostali studenti nisu položili prvi kolokvijum. Uvid u radove će biti u terminu konsultacija.